Křišťálová lampa.

Vyčištěná a kompletní. 1960

Cena 2800,-/115€